Giá sale: 429.000 đ - Bia Asahi (Nhật) Archives - Rượu TốtBia Asahi (Nhật) Archives - Rượu Tốt

Bia Asahi (Nhật)

Bia Asahi Nhật Bản – Bình 2 Lít

Bia Asahi Nghiên cứu và sử dụng dòng men Asahi Karakuchi 318 giúp tạo nên 1 loại bia có quá trình lên men kéo dài, góp phần quan trọng tạo nên vị bia cô đọng

Bia Asahi Nhật Bản – Lon 330 ml

Bia Asahi Nghiên cứu và sử dụng dòng men Asahi Karakuchi 318 giúp tạo nên 1 loại bia có quá trình lên men kéo dài, góp phần quan trọng tạo nên vị bia cô đọng

Bia Asahi Nhật Bản – Chai 330ml

Bia Asahi Nghiên cứu và sử dụng dòng men Asahi Karakuchi 318 giúp tạo nên 1 loại bia có quá trình lên men kéo dài, góp phần quan trọng tạo nên vị bia cô đọng


0971.521.768 hoặc FB chat