Vang Canada

Rượu Vang Canada Riesling Icewine – Vang Tuyết

Những trái nho chín mọng bị đông cứng trong cái lạnh mùa đông là nguyên liệu để sản xuất ra loại rượu vang Ice Wine hảo hạng.

Rượu Vang Canada Ice wine – vang đá

Những trái nho chín mọng bị đông cứng trong cái lạnh mùa đông là nguyên liệu để sản xuất ra loại rượu vang Vidal Icewine hảo hạng.


Chat zalo
Gọi điện ngay